e-mail disclaimer

De door Zonnefarm ei verstuurde e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Indien u een bericht per vergissing heeft ontvangen verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen en dit e-mailbericht inclusief eventuele bijlagen te verwijderen.